Stroop de mouwen op   Leave a comment

Dick van der Wateren:

Een hartekreet van schoolleider Jan Fasen, waarin hij leraren oproept zelf het roer om te gooien in het onderwijs en niet langer af te wachten of de overheid de met de mond beleden intenties in praktijk gaat brengen.
Aan de slag dus!

Originally posted on Jan Fasen Things and Thoughts:

In het rapport Naar een lerende economie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) worden we gemaand om gepast ongerust te zijn. Het rapport beschrijft een lezenswaardige zoektocht naar toekomstige euro’s in een dynamische en onvoorspelbare wereld. De diepere wijsheid van het rapport ligt in een pagina’s lang pleidooi om onderwijs nadrukkelijk op het schild te heffen als urgente factor in het slagen van die zoektocht.

Transformeer het onderwijs naar een postindustriële opzet. Laat het vertrekpunt de individuele mogelijkheden van het kind zijn en niet het klassikale lesmodel. Ga uit van een individueel gericht dienstverleningsconcept in plaats van een industriële oriëntatie. Het halen van doelstellingen moet centraal staan, niet het uitgangspunt dat iedereen per se even lang op school moet zijn. Tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs zou realiseerbaar moeten zijn. Onderwijs moet geen grote disciplineringsoefening zijn om mensen geschikt te maken om te werken in grote bedrijven, enz. enz.

De…

View original 352 woorden meer

Posted 14/04/2014 by Dick van der Wateren in onderwijs

Over Creativiteit. Een avond in De Balie   Leave a comment

Gisteravond was er weer zo’n inspirerende avond in het kader van De Balie Leert in Amsterdam. Sprekers waren Barend van Heusden, hoogleraar Cultuur en Cognitie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en ikzelf. De avond stond als gewoonlijk onder leiding van de goed geïnformeerde en betrokken Felix Rottenberg.

In mijn verhaal stelde ik de vragen: Wat is creativiteit? Waarom is creativiteit in het onderwijs belangrijk? Hoe kun je creativiteit bij je leerlingen bevorderen? en: Kun je creativiteit meten? Barend van Heusden belichtte creativiteit vanuit het perspectief van kunst- en cultuuronderwijs en zette het in een theoretisch kader.

De grote zaal zat helemaal vol met een heel gevarieerd publiek van onderwijsmensen, onderzoekers, mensen uit de wereld van de cultuureducatie en redacteuren van onderwijsbladen. Ik vind het elke keer weer indrukwekkend hoe deze avonden mensen bewegen om van heinde en ver, van Eindhoven tot Meppel, naar De Balie te komen. We hadden een heel levendige discussie met elkaar en met de zaal, die door Felix als een jamsessie geleid werd. Je kunt de hele avond hier (terug)zien.

Op 14 juni organiseert De Balie een afsluitende dag over onderwijs, met workshops en een lange lezing van Barend van Heusden. Ik raad iedereen in het onderwijs aan daar aan deel te nemen.

Update 28/3/14

In de discussie had ik nog graag willen benadrukken dat het instrument van Lucas e.a. om creatieve ontwikkeling van leerlingen te monitoren heel goed gebruikt kan worden om je eigen creativiteit en die van je lessen tegen het licht te houden. Misschien maakt dat het schema van de vijf creatieve talenten nog wel waardevoller. Ik kan over mijn eigen lessen en andere bezigheden tenminste wel zeggen dat ik daar, in mijn eigen ogen, af en toe te kort schiet. Mooie reminder om daar wat aan te doen.

Hier nog eens dat overzicht uit Lucas e.a. (2013), met de talenten vet gedrukt en bij ieder drie kenmerken waarmee je jezelf, je lessen of je leerlingen af en toe kunt beoordelen.

nieuwsgierigheid
je verwonderen en vragen stellen
​onderzoeken en vragen stellen
​aannames aanvechten

volharding
onzekerheid toelaten
​moeilijkheden het hoofd bieden
​anders durven zijn

fantasie
met mogelijkheden spelen
​verbindingen maken
​intuïtie gebruiken

discipline
maken en verbeteren
​technieken ontwikkelen
​kritisch reflecteren

samenwerking
goed kunnen samenwerken
​feedback geven en ontvangen
​het ‘product’ delen

En nog wat

Dit is geen hiërarchie. Geen ge-Bloom alsjeblieft, met een piramide of zo! Al die elementen kun je als even belangrijk beschouwen. Soms is het ene wat meer ontwikkeld en soms (of bij iemand anders) weer een ander. Zie het als een handige checklist voor de feedback.

Bron

Lucas, B., G. Claxton and E. Spencer (2013), “Progression in Student Creativity in School: First Steps Towards New Forms of Formative Assessments”, OECD Education Working Papers, No. 86, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k4dp59msdwk-en

Zie ook dit verslag op Cultuurhelden.

Wilders op school   Leave a comment

Dick van der Wateren:

Op haar blog Hoofd, Hart en Handen laat Maja Mischke zien hoe we in het onderwijs een antwoord kunnen geven op Wilders’ pogingen landgenoten met een andere achtergrond dan ons ‘eigen volk’ tot ongewenste burgers te maken.
Maja laat zien dat onderwijs meer is dan alleen kennis overdragen. Wij docenten hebben ook de belangrijke taak het leven voor te leven, jonge mensen op weg te helpen in de wereld waarvan ze deel uitmaken.

Originally posted on Hoofd, Hart en Handen:

SweelinckGebouw 365

Wilders weet hoe hij de mensen aan moet pakken. Daags na de gemeenteraadsverkiezingen ging het niet over de tegenvallende resultaten van de PVV, het desastreuze verlies van de PvdA (vier grote steden verloren!) of over de opkomst van D66. Nee, het ging alleen nog maar over Marokkanen en welke er dan wel of niet bedoeld werden, over racisme, over de jaren ’30 en nooit meer, over angst, over wie het altijd al gezegd had en wie niet, et cetera. Wilders kreeg ruimhartig meer dan zijn fifteen minutes of fame, want de kranten, de praatprogramma’s en de social media raakten er niet over uitgeraasd. Voorspelbaarheid kent geen tijd.
Maar op een gegeven moment zag ik een interessante tweet van Anja Vink voorbijkomen: “Wat ik me oprecht afvraag: hoe gaan leraren m/v vandaag in de klas om met de oproep van @geertwilderspvv?”

Varken

Gisteren was het voor mij de eerste lesdag…

View original 866 woorden meer

Posted 23/03/2014 by Dick van der Wateren in onderwijs

Wat inspireert … Martijn Breebaart (mijn muziekcollega op het ECL)   1 comment

Ik schreef hier al eerder over de zinderende theaterproducties op mijn school, het ECL in Haarlem. Hier een interview met een van de krachten achter deze voorstellingen (naast onze inspirerende dramadocent Christa Filius). Het interview staat op de site van Spaarnestroom, de site over het culturele leven in Haarlem.

Elke keer als ik langs Martijns lokaal kom word ik vrolijk van de muziek die door de deur te horen is en het plezier dat van de leerlingen afstraalt die er aan het musiceren zijn.

WAT INSPIREERT… MARTIJN BREEBAART.

Posted 19/02/2014 by Dick van der Wateren in onderwijs

Hoe kennis van het puberbrein ons kan helpen een uitdagend curriculum te ontwikkelen   Leave a comment

Er is al heel veel geschreven over het puberbrein, niet in de laatste plaats door onze eigen Eveline Crone en Jelle Jolles. In deze video rekent Dan Siegel af met een paar populaire mythen over pubers en legt glashelder uit hoe onze hersens zich zich in de puberteit ontwikkelen. Die kennis kan zowel opvoeders als pubers en adolescenten helpen meer uit deze cruciale levensfase te halen.

Dan Siegel is hoogleraar psychiatrie aan UCLA en auteur van het boek Brainstorm, een boek voor opvoeders én pubers. Wat mij betreft een must read voor iedereen die met jonge mensen werkt.

Siegel beschouwt de puberteit niet als een probleemperiode, zoals velen van ons geneigd zijn, maar als een periode van grote mogelijkheden en creativiteit. Zowel de rijke mogelijkheden als de risico’s van het zich ontwikkelende brein zet hij in een helder kader.

Aan het eind van zijn lezing (ongeveer een uur) komt hij met een voorstel om het curriculum op scholen eens helemaal anders aan te pakken. Juist door gebruik te maken van de emotionele, sociale en creatieve mogelijkheden van jonge breinen, zou je een school kunnen organiseren die bruist van vernieuwing. Die aanpak kan zorgen voor uitdagende lessen en kan ook de oude hersenen van ons leraren weer een prikkel geven om zich te ontwikkelen.

Bekijk Siegels lezing hier:
Dan Siegel: The Power and Purpose of the Teenage Brain

Posted 23/01/2014 by Dick van der Wateren in onderwijs

Onderwijs – Voorbij het neoliberalisme. Gespreksavond in De Nieuwe Liefde, Amsterdam   1 comment

Dinsdag 21 januari neem ik deel aan een avond in De Nieuwe Liefde in Amsterdam waarin we de gevolgen van de neoliberale politiek op het onderwijs analyseren en nadenken over alternatieven. Hieronder de tekst van het programma.

Vijfde uit een serie van acht avonden analyse en gesprek met gasten die anders proberen te denken en doen. Zij krijgen een podium en samen onderzoeken we wat nodig is om te komen tot een samenleving waarin het algemeen belang, gelijke kansen en de zorg voor de ander weer meer tellen.

Meer toetsen, hogere cijfers, kleinere klassen en extra geld: de gangbare oplossingen die genoemd worden in de discussie over het verbeteren van het onderwijs. Maar zijn dit maatregelen die het onderwijs zullen verbeteren? Ligt het probleem niet ergens anders?

In onze kenniseconomie worden leerlingen en studenten opgeleid voor de markt. Scholen en universiteiten zijn verworden tot diplomafabrieken. Kwaliteit heeft plaatsgemaakt voor kwantiteit: onderwijsinstellingen worden afgerekend op het aantal geslaagde leerlingen en docenten op de snelheid waarmee ze leerlingen door het systeem loodsen. Terwijl het primaire doel ooit was om kritische studenten te vormen: Bildung en kennisvergadering. Studenten werden opgeleid ten behoeve van de samenleving terwijl de focus nu ligt op het economische nut van de studie en de student.

Als wij een samenleving willen waarin jonge mensen op intellectueel en moreel niveau aan de samenleving kunnen bijdragen, wat staat ons, studenten, docenten, onderwijsinstellingen en burgers dan te doen? Hoe moeten we ons onderwijssysteem inrichten?

Ad Verbrugge, universitair hoofddocent sociale en culturele wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Amsterdam en voorzitter en mede-oprichter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON). BON opende bij de oprichting in 2006 de aanval op 40 jaar onderwijsbeleid van met name de PvdA.

Dick van der Wateren, leraar en oprichter van de weblog onderzoekonderwijs.net. Ook schreef Van der Wateren het hoofdstuk ‘Zin en onzin van testen, vergelijken en afrekenen’ in het boek Het Alternatief. In dit boek pleit hij ervoor om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit te leggen bij de onderwijsprofessionals zelf. “Het is van belang dat docenten eigenaar worden van de kwaliteitsbewaking in het onderwijs. […] Zo komt de expertise van iedereen die bij het onderwijs betrokken is optimaal tot zijn recht en draagt bij aan verbetering van de kwaliteit ervan. Simpel testen, vergelijken en afrekenen leidt onherroepelijk tot rampen.”

Datum: Dinsdag 21 januari | Aanvang: 20.00 uur
Kaarten: €10 / €7,50* via www.denieuweliefde.com
*CJP/Stadspas/Studenten
De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam, www.denieuweliefde.com.

2013 in review   Leave a comment

Alle lezers en volgers van deze blog wens ik een heel voorspoedig onderwijsjaar 2014!

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 11,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 4 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Posted 31/12/2013 by Dick van der Wateren in onderwijs

Getagged met

%d bloggers like this: